معصومه قایمی

مدرس شیمی

معرفی اجمالی مدرس:

تسلط کامل در آموزش شیمی

سطح دانش :

تدریس به زبان فارسی خواهد بود

توضیحات تکمیلی:

تدریس شیمی عمومی، شیمی آلی ۱،۲ و3 ، سنتز در شیمی آلی، کاربرد طیف در شیمی آلی

نه سال سابقه تدریس شیمی 

دکتری شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

9 سال سابقه تدریس در دانشگاه و مراکز آموزش عالی  

سوابق تحصیلی

دکتری شیمی آلی از دانشگاه بوعلی سینا

سوابق تدریس

9 سال سابق

مدرس حرفه ای

تضمین کیفیت آموزش

قیمت مناسب

فقط جلسه ای 10 دلار کانادا

یادگیری تضمینی

دریافت گواهی آموزش

اشتراک گذاری: