فاطمه ذبحی

مدرس زبان انگلیسی

معرفی اجمالی مدرس:

مدرس زبان انگلیسی در تمامی مقاطع

سطح دانش :

تسلط کامل به زبان انگلیسی

توضیحات تکمیلی:

 تدریس آنلاین زبان به ایرانیان خارج از کشور و مهاجرین 

سوابق تحصیلی

کارشناس شیمی محض از دانشگاه اصفهان

سوابق تدریس

4 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی

نمونه تدریس:

پخش ویدیو

مدرس حرفه ای

تضمین کیفیت آموزش

قیمت مناسب

فقط جلسه ای 10 دلار کانادا

یادگیری تضمینی

دریافت گواهی آموزش

اشتراک گذاری: